Κυριακή του Αντίπασχα, μνήμη της ψηλάφησης του Αποστόλου Θωμά 26-4-2020

Μοιραστείτε αυτό το βίντεο