Ομογένεια

Συνέντευξη στο Νιχώρι του Βοσπόρου: Καλλιόπη Δημητριάδου, Αθηνά Θεοδωρίδου, Άννα Κουβαράκη.

Συνέντευξη στο Νιχώρι του Βοσπόρου: Καλλιόπη Δημητριάδου, Αθηνά Θεοδωρίδου, Άννα Κουβαράκη.

Ημερομηνία εγγραφής:
Διάρκεια: 0:28:23
Παρουσίαση: Παναγιώτης Α. Ανδριόπουλος
Πρωτοχρονιάτικη γιορτή στο Ζωγράφειο Σχολείο Κωνσταντινουπόλεως

Πρωτοχρονιάτικη γιορτή στο Ζωγράφειο Σχολείο Κωνσταντινουπόλεως

Αίθουσα Τελετών Ζωγραφείου Σχολείου
Ημερομηνία εγγραφής:
Διάρκεια: 1:07:42
Συνέντευξη με τον Κωνσταντίνο Μαρούση (Φοιτητή του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών)

Συνέντευξη με τον Κωνσταντίνο Μαρούση (Φοιτητή του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών)

Αίθουσα του Συλλόγου Αποφοίτων Ζωγραφείου
Ημερομηνία εγγραφής:
Διάρκεια: 0:23:34
Παρουσίαση: Παναγιώτης Α. Ανδριόπουλος
Συνέντευξη με τον Παντελή Βίγκα (Πρόεδρο Συλλόγου Αποφοίτων Ζωγραφείου και Εκπρόσωπο των Μειονοτήτων της Πόλης)

Συνέντευξη με τον Παντελή Βίγκα (Πρόεδρο Συλλόγου Αποφοίτων Ζωγραφείου και Εκπρόσωπο των Μειονοτήτων της Πόλης)

Αίθουσα του Συλλόγου Αποφοίτων Ζωγραφείου
Ημερομηνία εγγραφής:
Διάρκεια: 0:10:30
Παρουσίαση: Παναγιώτης Α. Ανδριόπουλος