Μέρες του 2015

Μέρες του 2015 - Αρχιμανδρίτης Βαρνάβας Γιάγκου.

Μέρες του 2015 - Αρχιμανδρίτης Βαρνάβας Γιάγκου.

Hotel Central - Απόλλωνος 21, Πλάκα
Ημερομηνία εγγραφής:
Διάρκεια: 0:35:07
Παρουσίαση: Παναγιώτης Ανδριόπουλος
Μέρες του 2015 - Γιώργος Καλαντζής, Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων

Μέρες του 2015 - Γιώργος Καλαντζής, Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων

Διάρκεια: 1:04:01
Παρουσίαση: Παναγιώτης Ανδριόπουλος
Μέρες του 2015 - π. Σταμάτης Σκλήρης

Μέρες του 2015 - π. Σταμάτης Σκλήρης

Ημερομηνία εγγραφής:
Διάρκεια: 0:58:16
Παρουσίαση: Παναγιώτης Ανδριόπουλος