Άγγελοι

Αρχιμ. Συμεών Αυγουστάκη


Άγγελοι

Μία μεγάλη εορτή του μηνός Νοεμβρίου είναι η Σύναξις των Αγγέλων, των νοερών δυνάμεων που δοξολογούν το Θεό Πατέρα μας και που προστατεύουν το λίαν καλόν δημιούργημα Του, τον Άνθρωπο. Δυστυχώς, ο εκκοσμικευμένος άνθρωπος έχει δώσει μορφή στους Αγγέλους αυτούς, παρουσιάζοντάς τους σαν στρουμπουλά, ξανθά, γυμνά αγοράκια με φτερά. Βέβαια, η μορφή αυτή των Αγγέλων έχει έρθει από τη Δύση, και δεν έχει καμία σχέση με την ορθόδοξη άποψη για τα εν λόγω δημιουργήματα του Θεού. Θα προσπαθήσουμε σε λίγες παραγράφους να παρουσιάσουμε τι είναι οι Άγγελοι κατά την Ορθόδοξη Θεολογία μας.

Στην Αγία Γραφή και στην Ιερά Παράδοση έχουμε πολυάριθμες μαρτυρίες για την ύπαρξη των Αγγέλων. Συναντάμε Αγγέλους να φυλάσσουν τον Παράδεισο, Αγγέλους να εμφανίζονται στον Αβραάμ, στο Λωτ, στον Ιακώβ, κατά την Έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο στον Ιησού του Ναυή, καθώς και στους Προφήτες. Όπως και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μιλάει επανειλημμένως για τους Αγγέλους, επίσης μαρτυρίες των Ευαγγελιστών μας αναφέρουν ότι οι Άγγελοι διακονούσαν τον Ιησού Χριστό από την ημέρα της Γεννήσεώς Του μέχρι της Αναλήψεώς Του. Οι Άγγελοι είναι δημιούργημα του Θεού. Κάθε φορά που λέμε το Σύμβολο της Πίστεως, ομολογούμε πίστη στο Θεό ως δημιουργό δικό μας και των Αγγέλων, «Ορατών τε πάντων και αοράτων», όπου ως αόρατα θεωρούνται οι Αγγελικές Δυνάμεις. Για το χρόνο δημιουργίας τους δεν έχουμε απάντηση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δημιουργήθηκαν πριν την πλάση του υλικού κόσμου.

Η φύση των Αγγέλων είναι πνευματική. Οι Άγγελοι είναι νοερές δυνάμεις, ασώματοι, δηλαδή χωρίς σώμα με την ανθρώπινη μορφή, και λαμβάνουν ανθρώπινη μορφή ανάλογα με τις περιστάσεις. Οι Άγγελοι έχουν μεγάλη γνώση, μεγαλύτερη και από αυτήν των ανθρώπων, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν είναι παντογνώστες, δεδομένου ότι παντογνώστης είναι μόνον ο Θεός. Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι Άγγελοι ως πνευματικά όντα δεν έχουν φύλο όπως το ανθρώπινο γένος, φυσικά δεν πολλαπλασιάζονται, ούτε αποθνήσκουν, δηλαδή έχουν δημιουργηθεί κατά χάριν Αθάνατοι.

Έργο των Αγγέλων αποτελεί η δοξολογία του Θεού και η εκτέλεση των εντολών Του, ιδίως για χάρη του Ανθρώπου. Οι Άγγελοι μεταφέρουν το θέλημα του Θεού στον άνθρωπο, προφυλάσσουν αυτόν από πολλούς κίνδυνους, ενώ διαβιβάζουν τις προσευχές του ανθρώπου στο Θεό.

Οι Άγγελοι είναι πολυάριθμοι: «πλείους ή δώδεκα λεγεώνας Αγγέλων» (Ματθ. 26, 22) και «μυριάσιν Αγγέλοις» (Εβρ. 12, 22). Κατά το Διονύσιο Αεροπαγίτη και τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό υπάρχουν εννέα τάξεις Αγγέλων:

  • Σεραφείμ
  • Χερουβείμ
  • Θρόνοι
  • Κυριότητες
  • Δυνάμεις
  • Εξουσίες
  • Αρχές
  • Αρχάγγελοι
  • Άγγελοι

Να σημειώσουμε ότι στην Αγία Γραφή αναφέρονται και ονομαστικώς οι εξής Αρχάγγελοι: Μιχαήλ (Ιουδ. 2), Γαβριήλ, ο οποίος κόμισε το μεγάλο μήνυμα στην Παρθένο Μαρία για την ενανθρώπιση του Ιησού Χριστού από Αυτήν, και κατόπιν πρόσταξε τον Ιωσήφ να φύγει με την οικογένειά του από την Αίγυπτο, διότι θα επακολουθούσε η μεγάλη σφαγή των νηπίων (Λουκ. 1, 19. 26), και Ραφαήλ (Τωβ. 12, 15).

Τάγμα των Αγγέλων υπήρξε και η λεγεώνα των Δαιμόνων, με επικεφαλής τον Εωσφόρο που ήταν ο πρώτος στην Ιεραρχία των Αγγέλων, έως ότου η αλαζονεία και η κενοδοξία του τον έφεραν εκτός της αγκάλης του Θεού. Το όνομα Εωσφόρος σημαίνει «αυτός που μεταφέρει το φως». Η μετέπειτα ονομασία του ως «Σατανάς» προέρχεται από την εβραϊκή λέξη σατάν, η οποία αποδόθηκε στην ελληνική μετάφραση των Εβδομήκοντα με τις λέξεις «Σατανάς» ή «Διάβολος», και δηλώνει τον επίβουλο, τον εχθρό, αλλά και το συκοφάντη. Αυτός που άλλοτε «έφερε το φως» μετατράπηκε στον κατ’ εξοχήν εχθρό του ανθρώπου. Επειδή είχε μεγάλη δόξα, η σοφία του διεφθάρη, και η υπερηφάνεια του μετακύλησε σε αλαζονεία, με αποτέλεσμα να απαιτεί να είναι ίσος με το Θεό. Η αλαζονεία, λοιπόν, ήταν ένα από τα βασικά αίτια που οδήγησαν τον Εωσφόρο στην πτώση. Έργο των δαιμόνων είναι να αντιστρατεύονται το θέλημα του Θεού, και ιδίως αυτό της εν Χριστώ σωτηρίας των ανθρώπων. Έτσι, συνεχώς προσπαθούν να παρασύρουν τους ανθρώπους από το Θείο Θέλημα.

Στους Αγγέλους εμείς οι Χριστιανοί αποδίδουμε τιμές, όπως μας λέει η Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος: «τας εικόνας τιμώμεν των ασωμάτων αγγέλων». Η Εκκλησία μας έχει εορτές στη μνήμη των Αγγέλων: την 11η Ιανουαρίου τη Σύναξη των μυρίων Αγίων Αγγέλων, την 26η Μαρτίου τη Σύναξη του Αρχιστρατήγου Γαβριήλ, την 11η Ιουνίου τη Σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ στον Άδη, τη 13η Ιουνίου τη Σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, τη 6η Σεπτεμβρίου το εν Χώναις θαύμα του Αρχιστρατήγου Μιχαήλ, και την 8η Νοεμβρίου – που θα εορτάσουμε σε λίγες ημέρες – τη Σύναξη των εννέα ταγμάτων, Σεραφείμ, Χερουβείμ, Θρόνων, Κυριοτήτων, Εξουσιών, Αρχών, Δυνάμεων, Αρχαγγέλων και Αγγέλων, όπου θα ψάλουμε το γνωστό Απολυτίκιο των Αρχαγγέλων μας, το βαθύ σε θεολογικό περιεχόμενο, και θα ζητήσουμε την παρρησία τους: «Τῶν οὐρανίωv στρατιῶν Ἀρχιστράτηγοι, δυσωποῦμεv ὑμᾶς ἡμεῖς οἱ ἀνάξιοι, ἵvα ταῖς ὑμῶv δεήσεσι, τειχίσητε ἡμᾶς, σκέπῃ τῶν πτερύγωv, τῆς ἀΰλου ὑμῶν δόξης, φρουροῦvτες ἡμᾶς προσπίπτοντας, ἐκτεvῶς καὶ βοῶντας· Ἐκ τῶν κινδύνων λυτρώσασθε ἡμᾶς, ὡς Ταξιάρχαι τῶν ἄνω Δυνάμεων.»

Κοινοποίηση