Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Μαζί για την επόμενη αναπνοή

Μαζί για την επόμενη αναπνοή

Διάρκεια: 0:09:28

Βίντεο παρουσίασης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Είναι μια παραγωγή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και της Επιτροπής Καρδιοπνευνμονικής Αναζωογόνησης.

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Διάρκεια: 0:05:55

Βίντεο παρουσίασης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού